Racionální čištění - přátelské k životnímu prostředí

Princip zařízení

Princip zařízení a oblast využití

Čisticí médium je nasáváno přes filtr oběhového čerpadla a dále se distribuuje přes trojrozměrný tryskový potrubní systém k výstupní části, kde se jím postřikují čištěné díly. Čištěné díly se nacházejí ve vodorovně se otáčejícím koši nebo v koši na malé díly otáčejícím se okolo horizontální osy (gitterbox), takže díly lze postřikovat ze všech stran.

Postřikově-cirkulační způsob

Prostřednictvím postřikově-cirkulačního způsobu mohou být vyřešeny téměř všechny zadané úkoly v oblasti "čištění/odmašťování".

V čisticích zařízeních lze použít většinu běžně dostupných čisticích prostředků. Je možné zvolit čištění za tepla nebo čištění za studena.

Účel provozu / oblast využití

Nová výroba součástek:

 • odmašťování
 • odstranění špon
 • fosfátování
 • mezioperační čištění nebo příprava k následnému zpracování/lakování
 • galvanizaci
 • koncovému čištění

Opravy / renovace:

 • odmašťování
 • odstranění špon
 • čištění
 • odstraňování karbonů
 • odstraňování vodního kamene a silného znečištění
 • odlakování
 • mezioperační nebo koncové čištění k následnému zpracování
 • odlakování

Oplachování / sušení

V závislosti na druhu čištěného materiálu je možné několikastupňové oplachování (EKO oplachování s minimální spotřebou vody, oběhové oplachování s dodatečnou nádrží, atd..) a/nebo sušení (studeným stlačeným vzduchem, nebo sušení teplým resp. horkým vzduchem).

Pracovní postupy:

 • postřikově-cirkulační
 • ponorný
 • oscilační
 • ultrazvukový nastavený podle potřeby

Způsob práce:

 • po dávkách
 • průběžný
 • v linii nastavený podle potřeby

Čisticí média:

 • vodou ředitelná čisticí média
 • rozpouštědla/čištění za studena
 • vodou ředitelná rozpouštědla/směs
 • a jiné

Prodlužování životnosti a zpracování čisticích médií

Prodlužování životnosti a zpracování čisticích médií lze dosáhnout pomocí několika doplňkových komponentů (příslušenstvím):

 • Kotoučový odlučovač oleje
 • Koalescenční odlučovač oleje
 • Odkalovací zařízení/odstraňování jemných špon
 • Mikrofiltrace
 • Ultrafiltrace
 • Destilace
 • atd...

Při zbavování se použitých čisticích médii je nutné zohlednit následující:

 • skladování (zřídit místo skladování podle oblastních zákonných předpisů)
 • náklady spojené s likvidací odpadu ve smyslu zákona