Racionální čištění - přátelské k životnímu prostředí

Typová řada AM/C

Detailní pohledy typové řady AM/C 60 - 80

Detailní pohledy typové řady AM/C 92

Technické parametry typové řady AM/C

Typová řada AM/C je upravené provedení standardních zařízení typové řady W resp. K, jako kombinace pro automatické a také manuální čištění. Využití těchto zařízení je zejména v opravárenství a při různých strojně-rekonstrukčních činnostech, slouží na předčištění a dočištění složitějších dílů s komplikovanými povrchy. Provedení AM je možné od modelu 60.

Čisticí zařízení typové řady AM/C jsou v základu vybavena následujícím příslušenstvím:

  • Poklop s průhledovým oknem, osvětlením a manžetovými rukavicemi
  • Čerpadlo pro oplachovací pistoli cca. 3 – 6 bar s vysokým litrovým průtokem (např. k tlakovému proplavování olejových trubek a kanálků v klikových hřídelích nebo v blocích motorů)
  • Průtokový štětec pro čisticí médium
  • Ofukovací pistole na stlačený vzduch
  • Posuvný a odnímatelný děrovaný stůl (jen u typu W 80 AM resp. K 80 AM)
  • Jako volitelné příslušenství: vysokotlaké čerpadlo 100 / 160 bar k odstraňování nejodolnějších znečištění (např. karbon)
  • Izolace čelní stěny

Základní typovou řadu AM lze také rozšířit o příslušenství jiných konstrukčních sérií.

Zařízení mohou být kromě jiného vybavena otáčivým košem kolem horizontální osy (typová řada C), čímž se dosáhne vysoké variability pro čištění nejrozmanitějších dílů.

V závislosti na provedení a typu zařízení je jeho výška upravena podle norem EU pro manuální nakládání.

V případě potřeby úpravy pracovní výšky lze použít odkládací schod s podlahovým roštem (pro osobu nebo pro zařízení). Na přání dodáváme k zařízením elektrohydraulickou zvedací plošinu (pro osobu nebo pro zařízení).

Všechna naše zařízení se dělí do typové řady (W) pro čištění za tepla na bázi vody, do typové řady (K) pro čištění za studena na bázi rozpouštědla nebo speciální provedení s nepřímým ohřevem pro použití směsi 20 % uhlovodík a 80 % voda.