Racionální čištění - přátelské k životnímu prostředí

Typová řada WE AM

Detailní pohledy typové řady WE AM

Technické parametry typové řady WE AM

Typová řada WE AM je upravené provedení standardních zařízení typové řady WE, jako kombinace pro automatické a i manuální čištění. Využití těchto zařízení je zejména v opravárenství a při různých strojně-rekonstrukčních činnostech, slouží na předčištění a dočištění složitějších dílů s komplikovanými povrchy. Provedení AM je možné od modelu 60.

Čisticí zařízení typové řady WE AM jsou v základu vybavena následujícím příslušenstvím:

  • Poklop s průhledovým oknem, osvětlením a manžetovými rukavicemi
  • Čerpadlo pro oplachovací pistoli cca. 3 – 6 bar s vysokým litrovým průtokem (např. k tlakovému proplavování olejových trubek a kanálků v klikových hřídelích nebo v blocích motorů)
  • Průtokový štětec pro čisticí médium
  • Ofukovací pistole na stlačený vzduch
  • Vysokotlaká pistole s připojením na externí vysokotlaký agregát (nevhodné doplňování zásobní nádrže)
  • Jako volitelné příslušenství: vysokotlaké čerpadlo 100 / 160 bar k odstraňování nejodolnějších znečištění (např. karbon)

V závislosti na provedení a typu zařízení je jeho výška upravena podle norem EU pro manuální nakládání.

V případě potřeby úpravy pracovní výšky lze použít odkládací schod s podlahovým roštem (pro osobu nebo pro zařízení). Na přání dodáváme k zařízením elektrohydraulickou zvedací plošinu (pro osobu nebo pro zařízení).

Všechna naše zařízení se dělí do typové řady (W) pro čištění za tepla na bázi vody, do typové řady (K) pro čištění za studena na bázi rozpouštědla nebo speciální provedení s nepřímým ohřevem pro použití směsi 20 % uhlovodík a 80 % voda.