Racionální čištění - přátelské k životnímu prostředí

Typová řada DL

Tato průběžná tunelová zařízení jsou v protikladu ke karuselovým zařízením - bez automatického nakládání a/nebo vykládání čištěných dílů jsou potřebné dvě osoby.

Podle potřeby mohou být čištěné díly zpracovávány v taktu. Takt a jednotlivé procesní kroky zpravidla určují délku samotného zařízení a s tím související potřebu místa jakož i investiční, výrobní a provozní náklady.

Rozměr každého průběžného tunelového zařízení je závislý od počtu komor a jednotlivých funkcí, které odpovídají požadavkům zákazníka.

Všechna naše zařízení se dělí do typové řady (W) pro čištění za tepla na bázi vody, do typové řady (K) pro čištění za studena na bázi rozpouštědla nebo speciální provedení s nepřímým ohřevem pro použití směsi 20 % uhlovodík a 80 % voda.