Racionální čištění - přátelské k životnímu prostředí

Typová řada RT

Detailní pohledy typové RT

Čisticí zařízení konstrukční série RT - karuselové taktové automaty zařazené přímo do výrobních linek jsou prostorově velmi úsporné a nízkonákladové alternativy k běžným průběžným čisticím zařízením.

U těchto zařízení se díly na čištění vkládají na individuální nosič v prostoru pro nakládání a vykládání. Nosič díly převeze po kruhové dráze přes různé komory v závislosti na potřebách zákazníka (např. čištění / oplachování / ofukování / sušení) zpět do prostoru pro nakládání a vykládání.

Protože díly jsou vkládány a vykládány v jednom místě, není jako u tunelových průběžných zařízení potřebná dodatečná pracovní sila.

Manuální nakládání a vykládání může popřípadě vykonávat manipulátor.

Právě tak je možná také automatizace celého procesu nakládání a vykládání.

Tyto čisticí automaty nenáročné na prostor mohou být umístěny v blízkosti výrobního stroje nebo linky, takže v případě již existující výrobní linky není potřeba tuto linku kvůli čisticímu zařízení měnit nebo přerušovat.

Investiční náklady jsou oproti běžným průběžným tunelovým zařízením přibližně poloviční, v některých případech čtvrtinové.

Pracovní proces

RT princip funkčnosti

Podle nastaveného taktu rotuje po kruhové dráze nosič dílů. V prostoru na nakládání a vykládání se díly na nosiče vkládají manuálně nebo automaticky.

Nosič v nastaveném taktu přenáší díly po kruhové dráze přes pracovní komory, v nichž probíhají jednotlivé aplikace čištění, oplachování, ofukování a/nebo sušení.

Tato zařízení lze využívat stejně jako ostatní čisticí zařízení pro čištění, odmašťování, odlakování, zbavování špon, fosfátování atd., před následným zpracováním.

Proces čištění probíhá postřikem, přičemž se vždy podle účelu provozu používá nízký tlak cca. 8 bar nebo vysoký tlak až do 100 bar.

Systém ofukování stlačeným vzduchem využívá stlačený vzduch z rozvodu vzduchu zákazníka, ale zařízení může být na přání vybaveno vlastním kompresorem.

Sušení se běžně realizuje horkým vzduchem, který si zařízení vyrábí prostřednictvím turbíny a topných těles.

Samozřejmostí je následující příslušenství

  • vodou ředitelné přípravky
  • přípravky na čištění za studena
  • směs uhlovodíků a vody
  • snadno hořlavé nevýbušné tekutiny

Zařízení mohou být vždy podle potřeb zákazníků provozována s nejrozmanitějšími médii, jako např.

  • vodou ředitelné přípravky
  • přípravky na čištění za studena
  • směs uhlovodíků a vody
  • snadno hořlavé nevýbušné tekutiny

Všechna naše zařízení se dělí do typové řady (W) pro čištění za tepla na bázi vody, do typové řady (K) pro čištění za studena na bázi rozpouštědla nebo speciální provedení s nepřímým ohřevem pro použití směsi 20 % uhlovodík a 80 % voda.