SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ochranu vašeho soukromí a osobních údajů, které nám poskytujete, bereme velmi vážně. Dodržování ustanovení spolkového zákona o ochraně osobních údajů je pro nás samozřejmostí. V následujícím textu vás budeme informovat o tom, jaké údaje můžeme shromažďovat a jak s nimi nakládáme.  

Jaké osobní údaje se shromažďují a zpracovávají? Naše webové stránky můžete navštívit, aniž by jsme od Vás potřebovali jakékoli osobní údaje. Máme možnost zjistit pouze jméno vašeho poskytovatele internetových služeb, web, ze kterého nás navštěvujete, a jednotlivé stránky, které navštěvujete na našem webu. Osobní údaje jsou shromažďovány a zpracovávány pouze v případě, že používáte určité služby.

Za jakým účelem shromažďujeme osobní údaje? Jelikož se neustále snažíme zlepšovat nabídky služeb pro naše zákazníky, výše uvedené obecné údaje jsou statisticky vyhodnocovány. Pokud služby využíváte, obvykle se shromažďují pouze údaje, které potřebujeme k poskytování služeb. Pokud vás požádáme o další údaje, jedná se o dobrovolnou informaci. Zpracování osobních údajů probíhá výhradně za účelem splnění požadované služby a ochrany našich vlastních oprávněných obchodních zájmů. 

Jsou osobní údaje předávány třetím stranám? Nebudeme zveřejňovat, přenášet, prodávat ani jinak uvádět na trh vaše osobní údaje jiným společnostem nebo institucím, pokud k tomu nedáte výslovný souhlas. Situace je jiná, pokud jsme povinni zveřejnit a předat údaje zákonem nebo soudním rozhodnutím. 

Používání cookies                                                                                                                                   V některých oblastech našeho webu používáme soubory cookie. Jedná se o identifikátory, které nám umožňují zpřístupnit vám naše služby individuálněji během vaší návštěvy. Ke shromažďování osobních údajů nepoužíváme cookies. Pokud chcete být informováni o používání cookies vaším prohlížečem nebo je chcete vyloučit, měli byste aktivovat odpovídající nastavení prohlížeče. 

Bezpečnost                                                                                                                                     Přijali jsme technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů, které jste poskytli, před ztrátou, zničením, manipulací a neoprávněným přístupem. Všichni naši zaměstnanci a třetí strany podílející se na zpracování údajů jsou povinni dodržovat spolkový zákon o ochraně osobních údajů a důvěrné zacházení s osobními údaji. Vyhrazujeme si právo toto prohlášení kdykoli změnit.  Svůj udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat.